Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 17. dubna 2019 Renew Consorzio Energie Rinnovabili proti usnesení Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 20. února 2019 ve věci T-39/19, Renew Consorzio Energie Rinnovabili v. Komise a Itálie

(Věc C-325/19 P)

Jednací jazyk: italština

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Renew Consorzio Energie Rinnovabili (zástupce: G. Passalacqua, advokát)

Další účastnice řízení: Evropská komise, Italská republika

Usnesením ze dne 19. září 2019 Soudní dvůr (šestý senát) odmítl kasační opravný prostředek jako zjevně nepřípustný a rozhodl, že Renew Consorzio Energie Rinnovabili ponese vlastní náklady řízení.

____________