Language of document :

Renew Consorzio Energie Rinnovabili 17. aprillil 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 20. veebruari 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-39/19: Renew Consorzio Energie Rinnovabili versus komisjon ja Itaalia

(kohtuasi C-325/19 P)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Apellant: Renew Consorzio Energie Rinnovabili (esindaja: advokaat G. Passalacqua)

Teised menetlusosalised: Euroopa Komisjon ja Itaalia Vabariik

Euroopa Kohus (kuues koda) jättis 19. septembri 2019. aasta määrusega apellatsioonkaebuse ilmselgelt vastuvõetamatuna läbi vaatamata ja Renew Consorzio Energie Rinnovabili kohtukulud tema enda kanda.

____________