Language of document :

Valitus, jonka Renew Consorzio Energie Rinnovabili on tehnyt 17.4.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-39/19, Renew Consorzio Energie Rinnovabili v. komissio ja Italia, 20.2.2019 antamasta määräyksestä

(asia C-325/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Valittaja: Renew Consorzio Energie Rinnovabili (edustaja: G. Passalacqua, avvocato)

Muut osapuolet: Euroopan komissio ja Italian tasavalta

Unionin tuomioistuin (kuudes jaosto) on 19.9.2019 antamallaan määräyksellä jättänyt kanteen tutkimatta, koska sen tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat, ja velvoittanut Renew Consorzio Energie Rinnovabilin vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________