Language of document :

Žalba koju je 17. travnja 2019. podnio Renew Consorzio Energie Rinnovabili protiv rješenja Općeg suda (drugo vijeće) od 20. veljače 2019. u predmetu T-39/19, Renew Consorzio Energie Rinnovabili protiv Komisije i Italije

(predmet C-325/19 P)

Jezik postupka: talijanski

Stranke

Žalitelj: Renew Consorzio Energie Rinnovabili (zastupnik: G. Passalacqua, odvjetnik)

Druge stranke u postupku: Europska komisija, Talijanska Republika

Rješenjem od 19. rujna 2019. Sud (šesto vijeće) odbacio je žalbu kao očito nedopuštenu i naložio Renew Consorzio Energie Rinnovabili snošenje vlastitih troškova.

____________