Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 17. aprīlī Renew Consorzio Energie Rinnovabili iesniedza par Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2019. gada 20. februāra rīkojumu lietā T-39/19 Renew Consorzio Energie Rinnovabili/Komisija un Itālija

(Lieta C-325/19 P)

Tiesvedības valoda – itāļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Renew Consorzio Energie Rinnovabili (pārstāvis: G. Passalacqua, advokāts)

Pārējās lietas dalībnieces: Eiropas Komisija, Itālijas Republika

Tiesa (sestā palāta) ar 2019. gada 19. septembra rīkojumu ir noraidījusi apelācijas sūdzību kā acīmredzami nepieņemamu un nolēmusi, ka Renew Consorzio Energie Rinnovabili sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.

____________