Language of document :

Recurs introdus la 17 aprilie 2019 de Renew Consorzio Energie Rinnovabili împotriva Ordonanţei Tribunalului (Camera a doua) din 20 februarie 2019 în cauza T-39/19, Renew Consorzio Energie Rinnovabili/Comisia și Italia

(Cauza C-325/19 P)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Recurentă: Renew Consorzio Energie Rinnovabili (reprezentant: G. Passalacqua, avocat)

Celelalte părți din procedură: Comisia Europeană, Republica Italiană

Prin Ordonanța din 19 septembrie 2019, Curtea (Camera a șasea) a respins recursul ca vădit inadmisibil și a dispus suportarea de către Renew Consorzio Energie Rinnovabili a propriilor cheltuieli de judecată.

____________