Language of document :

Odvolanie podané 17. apríla 2019: Renew Consorzio Energie Rinnovabili proti uzneseniu Všeobecného súdu (druhá komora) z 20. februára 2019 vo veci T-39/19, Renew Consorzio Energie Rinnovabili/Komisia a Taliansko

(vec C-325/19 P)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Odvolateľka: Renew Consorzio Energie Rinnovabili (v zastúpení: G. Passalacqua, advokát)

Ďalší účastník konania: Európska komisia, Talianska republika

Uznesením z 19. septembra 2019 Súdny dvor (šiesta komora) zamietol odvolanie ako zjavne neprípustné a rozhodol, že Renew Consorzio Energie Rinnovabili znáša svoje vlastné trovy konania.

____________