Language of document :

Överklagande ingett den 17 april 2019 av Renew Consorzio Energie Rinnovabili av det beslut som tribunalen (andra avdelningen) meddelade den 20 februari 2019 i mål T-39/19, Renew Consorzio Energie Rinnovabili mot kommissionen och Italien

(Mål C-325/19 P)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Klagande: Renew Consorzio Energie Rinnovabili (ombud: G. Passalacqua, avvocato)

Övriga parter i målet: Europeiska kommissionen, Republiken Italien

Genom beslut av den 19 september 2019 avvisade domstolen (sjätte avdelningen) överklagandet och förpliktade Renew Consorzio Energie Rinnovabili att bära sina egna rättegångskostnader.

____________