Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Espanja) on esittänyt 25.7.2019 – LP v. Subdelegación del Gobierno en Toledo

(asia C-567/19)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Pääasian asianosaiset

Valittaja: LP

Vastapuoli: Subdelegación del Gobierno en Toledo

Ennakkoratkaisukysymys

Euroopan unionin tuomioistuimelta tiedustellaan, onko Espanjan Tribunal Supremon 19.2.2019 antamaan tuomioon nro 191/2019, kassaatiovalitus 5607/2017 (ECLI:ES:TS:2019:580), ja 27.2.2019 antamaan tuomioon nro 257/2019, kassaatiovalitus 5809/2017 (ECLI:ES:TS:2019:663) sisältyneen kaltainen tulkinta, jonka mukaan direktiivin 2001/40/EY1 tulkinnan avulla voidaan päätyä toteamaan, että kuka tahansa kolmannen maan kansalainen, jolla on pitkäaikainen oleskelulupa, joka on syyllistynyt rikokseen, josta on säädetty rangaistukseksi vuoden tai sitä pidemmän ajan vapausrangaistus, voidaan ja pitää poistaa maasta ”automaattisesti” ilman että on tarpeen arvioida mitenkään hänen henkilökohtaisia, perhekohtaisia, sosiaalisia tai työhön liittyviä olosuhteitaan, yhdenmukainen pitkään oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten asemasta 25.11.2003 annetun neuvoston direktiivin 2003/109/EY2 12 artiklan, ja ― muun muassa ― Euroopan unionin tuomioistuimen tuomion 7.12.2017 (asia C-636/16)3 ja tuomion 8.12.2011 (asia C-371/08),4 kanssa.

____________

1 Kolmansien maiden kansalaisia koskevien maastapoistamispäätösten vastavuoroisesta tunnustamisesta 28.5.2001 annettu neuvoston direktiivi 2001/40/EY (EYVL 2001, L 149, s. 34).

2 EUVL 2004, L 16, s. 44.

3 Tuomio 7.12.2017, López Pastuzano (C-636/16, EU:C:2017:949).

4 Tuomio 8.12.2011, Ziebell (C-371/08, EU:C:2011:809).