Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 25. srpnja 2019. uputio Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Španjolska) – LP protiv Subdelegación del Gobierno en Toledo

(predmet C-567/19)

Jezik postupka: španjolski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: LP

Tuženik: Subdelegación del Gobierno en Toledo

Prethodno pitanje

Sud koji upućuje zahtjev poziva Sud da se očituje o tome protivi li se članku 12. Direktive Vijeća 2003/109/EZ od 25. studenoga 2003. o statusu državljana trećih zemalja s dugotrajnim [boravkom]1 i, među ostalim, presudama Suda od 7. prosinca 2017., López Pastuzano (C-636/162 ) i od 8. prosinca 2011., Ziebell (C-371/083 ), tumačenje koje je Tribunal Supremo [(Vrhovni sud, Španjolska)] zauzeo u svojim presudama br. 191/2019 od 19. veljače 2019. povodom žalbe u kasacijskom postupku 5607/2017 (ES:TS:2019:580) i br. 257/2019 od 27. veljače 2019. povodom žalbe u kasacijskom postupku 5809/2017 (ES:TS:2019:663), u skladu s kojim je na temelju tumačenja Direktive 2001/40/EZ4 moguće utvrditi da se svakog državljanina treće zemlje, koji je nositelj dozvole dugotrajnog boravka, a koji je počinio kazneno djelo za koje je propisana kazna zatvora u trajanju od najmanje jedne godine, može i mora „automatski” protjerati, odnosno bez potrebe provođenja bilo kakvog ispitivanja njegovih osobnih, obiteljskih, socijalnih ili profesionalnih okolnosti.

____________

1 SL 2004., L 16, str. 44. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 6., str. 41.)

2 Presuda od 7. prosinca 2017., López Pastuzano (C-636/16, EU:C:2017:949)

3 Presuda od 8. prosinca 2011., Ziebell (C-371/08, EU:C:2011:809)

4 Direktiva Vijeća 2001/40/EZ od 28. svibnja 2001. o uzajamnom priznavanju odluka o izgonu državljana trećih zemalja (SL 2001., L 149, str. 34.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 12., str. 16.)