Language of document :

A Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Spanyolország) által 2019. július 25- én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – LP kontra Subdelegación del Gobierno en Toledo

(C-567/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Az alapeljárás felei

Felperes: LP

Alperes: Subdelegación del Gobierno en Toledo

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Az Európai Unió Bíróságától azt kérdezik, hogy összeegyeztethető-e a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról szóló, 2003. november 25-ei 2003/109/EK tanácsi irányelv1 12. cikkével és – egyebek mellett – az Európai Unió Bíróságának 2017. december 7-i (C-636/162 ) és 2011. december 8-i (C-371/083 ) ítéletével az olyan értelmezés, mint amelyet a spanyol Tribunal Supremo (legfelsőbb bíróság) 2019. február 19-i 191/2019. sz. ítélete – 5607/2017. sz. jogorvoslati kérelem (ECLI:ES:TS:2019:580) – és 2019. február 27-i 257/2019. sz. ítélete – 5809/2017. sz. jogorvoslati kérelem (ECLI:ES:TS:2019:663) – tartalmaz, és amely szerint a 2001/40/EK irányelv4 értelmezéséből az a következtetés vonható le, hogy bármely, huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgárt, aki legalább egyéves szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekményt követett el, automatikusan ki lehet és ki kell utasítani, anélkül, hogy szükséges lenne értékelni a személyes, családi, szociális vagy munkaügyi körülményeit.

____________

1 HL 2004. L 16., 44. o.

2 2017. december 7-i López Pastuzano ítélet (C-636/16, EU:C:2017:949)

3 2011. december 8-i Ziebell ítélet (C-371/08, EU:C:2011:809)

4 A harmadik országok állampolgárainak kitoloncolásáról hozott határozatok kölcsönös elismeréséről szóló, 2001. május 28-i 2001/40/EK tanácsi irányelv (HL 2001. L 149., 34. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 4. kötet, 107. o.).