Language of document :

Recurs introdus la 3 septembrie 2019 de Vialto Consulting Kft. împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera întâi) din 26 iunie 2019 în cauza T-617/17, Vialto Consulting Kft./Comisia Europeană

(Cauza C-650/19 P)

Limba de procedură: greaca

Părțile

Recurentă: Vialto Consulting Kft. (reprezentant: D. Sigalas, avocat)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană

Concluziile recurentei

Recurenta solicită Curții:

Anularea Hotărârii Tribunalului din 26 iunie 2019, cauza T-617/17;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată

Motivele și principalele argumente

În susținerea recursului formulat, recurenta invocă trei motive:

Hotărârea atacată este afectată de o denaturare a faptelor și de o eroare de drept în raport cu articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul nr. 2185/19961 . Tribunalul nu a ținut seama de împrejurarea că obiectul real al acțiunii în despăgubire era dacă OLAF a încălcat articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul nr. 2185/1996 atunci când a solicitat recurentei să îi permită colectarea de date care nu aveau nicidecum legătură cu ancheta sa. Tribunalul nu a ținut seama nici de împrejurarea că recurenta a permis efectiv OLAF să ancheteze cu privire la toate categoriile de date solicitate de acesta.

Hotărârea atacată este afectată de o eroare de drept și de o lipsă de motivare în raport cu încălcarea principiului protecției încrederii legitime. Tribunalul nu a clarificat care dintre cele trei condiții stabilite de jurisprudență în ceea ce privește protecția încrederii legitime nu a fost îndeplinită în speță.

Hotărârea atacată este afectată de o denaturare a faptelor și de o eroare de drept în raport cu încălcarea dreptului de a fi ascultat. Tribunalul nu a ținut seama de împrejurarea că Comisia a adoptat o poziție care obliga administrația contractantă, care putea determina adoptarea unui act prejudiciabil pentru recurentă, fără ascultarea acesteia din urmă.

____________

1 Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (JO 1996 L 292, p.2, Ediție specială 09/vol. 2, p. 24).