Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Valencia (Ισπανία) στις 23 Ιουλίου 2019 – GT κατά Air Nostrum Líneas Aéreas del Mediterráneo S.A.

(Υπόθεση C-560/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η ισπανική

Αιτούν δικαστήριο

Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Valencia

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Ενάγουσα: GT

Εναγομένη: Air Nostrum Líneas Aéreas del Mediterráneo S.A.

Προδικαστικά ερωτήματα

Εμπίπτει στην έννοια του «πραγματικού αερομεταφορέα» εταιρία με αντικείμενο την αεροπορική μεταφορά επιβατών η οποία πωλεί το εισιτήριο, πλην όμως δεν εκτελεί την πτήση, ήτοι δεν είναι αυτή που εκτελεί πράγματι την πτήση;

Σε περίπτωση αρνητικής απαντήσεως στο προηγούμενο ερώτημα, υφίσταται δικαίωμα αποζημιώσεως των επιβατών κατά το άρθρο 7 του κανονισμού 261/20041 στην περίπτωση που η πτήση διαιρείται σε περισσότερα σκέλη και, συνεπεία μικρής (κάτω των τριών ωρών) καθυστερήσεως σε ένα σκέλος, προκαλείται μεγάλη καθυστέρηση (άνω των τριών ωρών) στον τελικό προορισμό λόγω απώλειας της ανταποκρίσεως; Σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως, εάν οι πραγματικοί αερομεταφορείς των διαφορετικών σκελών είναι διαφορετικοί, υποχρεούται να καταβάλει τη χρηματική αποζημίωση του άρθρου 7 του κανονισμού 261/2004 ο πραγματικός αερομεταφορέας που εκτέλεσε την πτήση στο σκέλος της οποίας σημειώθηκε μικρή καθυστέρηση (κάτω των τριών ωρών), η οποία προκάλεσε όμως απώλεια της ανταποκρίσεως και, επομένως, μεγάλη καθυστέρηση (άνω των τριών ωρών) στον τελικό προορισμό;

____________

1     Κανονισμός (ΕΚ) 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) 295/91 (ΕΕ 2004, L 46, σ. 1)