Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Valencia (Hispaania) 23. juulil 2019 – GT versus Air Nostrum Líneas Aéreas del Mediterráneo S.A.

(kohtuasi C-560/19)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Valencia

Põhikohtuasja pooled

Hageja: GT

Kostja: Air Nostrum Líneas Aéreas del Mediterráneo S.A.

Eelotsuse küsimused

1.    Kas äriühingu, kelle põhitegevusala on lennureisijatevedu ja kes müüb pileti, kuid ei teeninda lendu, see tähendab et ta ei teosta seda tegelikult, võib lugeda mõiste „tegutsev lennuettevõtja“ alla kuuluvaks?

2.    Kui vastus eelmisele küsimusele on eitav, siis kas reisijatel on õigus saada määruse 261/20041 artiklis 7 ette nähtud hüvitist juhul, kui lend toimub mitmes osas ja väike (alla kolmetunnine) hilinemine ühes osas põhjustab ühenduslennust maha jäämise tõttu suure (üle kolmetunnise) hilinemise lõppsihtkohta? Kui vastus on jaatav, siis kas – juhul, kui lennu eri osi teostavad eri lennuettevõtjad – on määruse 261/2004 artiklis 7 ette nähtud hüvitist kohustatud maksma lendu teostav lennuettevõtja, kelle lennuosas tekkis väike (alla kolmetunnine) hilinemine, kuid mis põhjustas ühenduslennust maha jäämise ja seetõttu suure (üle kolmetunnise) hilinemise lõppsihtkohta?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta määrus (EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 295/91 (ELT 2004, L 46, lk 1; ELT eriväljaanne 07/08, lk 10).