Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Juzgado de lo Mercantil n.º 3 de Valencia (Espanja) on esittänyt 23.7.2019 – GT v. Air Nostrum Líneas Aéreas del Mediterráneo SA

(asia C-560/19)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Juzgado de lo Mercantil n.º 3 de Valencia

Pääasian asianosaiset

Kantaja: GT

Vastaaja: Air Nostrum Líneas Aéreas del Mediterráneo SA

Ennakkoratkaisukysymykset

Voidaanko katsoa, että käsitteeseen ”lennosta vastaava lentoliikenteen harjoittaja” sisältyy yhtiö, jonka toimialana on matkustajalentoliikenne ja joka myy lipun, mutta ei operoi lentoa, eli ei tosiasiallisesti suorita sitä?

Jos edelliseen kysymykseen vastataan kieltävästi, onko matkustajilla oikeus asetuksen 261/20041 7 artiklassa tarkoitettuun korvaukseen siinä tapauksessa, että lento jakaantuu useampaan osuuteen ja yhden osuuden vähäinen (alle kolmen tunnin) viivästyminen aiheuttaa pitkäaikaisen (yli kolmen tunnin) viivästymisen lopullisessa määräpaikassa liityntälennolta myöhästymisen vuoksi? Siinä tapauksessa, että kysymykseen vastataan myöntävästi, jos lennon eri osuuksista vastaavat eri liikenteen harjoittajat, onko asetuksen 261/2004 7 artiklassa tarkoitetun taloudellisen korvauksen maksamiseen velvollinen se liikenteen harjoittaja, jonka osuudella vähäinen (alle kolmen tunnin) viivästyminen tapahtui, mutta joka aiheutti liityntälennolta myöhästymisen ja tästä syystä pitkäaikaisen (yli kolmen tunnin) viivästymisen lopullisessa määräpaikassa?

____________

1 Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta 11.2.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 261/2004 (EUVL 2004, L 46, s. 1).