Language of document :

2019 m. liepos 23 d. Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Valencia (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje GT / Air Nostrum Líneas Aéreas del Mediterráneo S.A.

(Byla C-560/19)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Valencia

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: GT

Atsakovė: Air Nostrum Líneas Aéreas del Mediterráneo S.A.

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar galima laikyti, kad sąvoka „skrydį vykdantis vežėjas“ apima bendrovę, kurios veiklos tikslas yra skraidinti keleivius ir kuri parduoda bilietus, tačiau nevykdo skrydžio, t. y. jo nevykdo faktiškai?

2.    Jeigu į pirmąjį klausimą būtų atsakyta neigiamai, ar keleiviams suteikiama Reglamento (EB) Nr. 261/20041 7 straipsnyje numatyta teisė į kompensaciją tuo atveju, kai skrydis padalytas į kelis etapus ir dėl nedidelio vieno etapo skrydžio vėlavimo (mažiau nei trimis valandomis) labai (daugiau kaip trimis valandomis) vėluojama atvykti į galutinę paskirties vietą, nes keleiviai nespėjo į jungiamąjį skrydį? Jeigu būtų atsakyta teigiamai, ar tuo atveju, jei kelių etapų skrydžius vykdo skirtingi vežėjai, mokėti Reglamento Nr. 261/2004 7 straipsnyje numatytą finansinę kompensaciją privalo tas skrydį vykdantis vežėjas, kurio etapo skrydis vėlavo nedaug (mažiau nei trimis valandomis), tačiau dėl to vėlavimo keleiviai nespėjo į jungiamąjį skrydį, todėl labai (daugiau nei trimis valandomis) vėlavo atvykti į galutinę paskirties vietą?

____________

1 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 261/2004, nustatantis bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 295/91 (OL L 46, 2004, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 7 sk., 8 t., p. 10).