Language of document :

Жалба, подадена на 29 май 2019 г. от Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH срещу решението на Общия съд (седми състав), постановено на 20 март 2019 г. по дело T-138/17 — Prim/EUIPO —Primed Halberstadt Medizintechnik

(Дело C-421/19 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH (представител: R. Ingerl, Rechtsanwalt)

Други страни в производството: Prim, SA (представител: L. Broschat García, abogada), Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

С определение от 16 септември 2019 г. Съдът (Състав по допускането на обжалване) постанови, че не допуска обжалване по делото и че Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH понася направените от него съдебни разноски.

____________