Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 29. května 2019 Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH proti rozsudku Tribunálu (sedmého senátu) vydanému dne 20. března 2019 ve věci T-138/17, Prim v. EUIPO - Primed Halberstadt Medizintechnik

(Věc C-421/19 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH (zástupce: R. Ingerl, Rechtsanwalt)

Další účastníci řízení: Prim, SA (zástupkyně: L. Broschat García, abogada), Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví

Usnesením ze dne 16. září 2019 Soudní dvůr (senát rozhodující o přijatelnosti kasačních opravných prostředků) rozhodl, že kasační opravný prostředek se neuznává přijatelným a že společnost Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH ponese vlastní náklady řízení.

____________