Language of document :

Appel iværksat den 29. maj 2019 af Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH til prøvelse af dom afsagt af Retten (Syvende Afdeling) den 20. marts 2019 i sag T-138/17 – Prim mod EUIPO – Primed Halberstadt Medizintechnik

(Sag C-421/19 P)

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH (ved Rechtsanwalt R. Ingerl)

De andre parter i appelsagen: Prim, SA (ved abogada L. Broschat García) og Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret

Den Europæiske Unions Domstol (Afdelingen for bevilling af appel) har ved kendelse af 16. september 2019 besluttet, at appellen ikke admitteres, og at Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH Torres bærer sine egne omkostninger.

____________