Language of document :

Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH 29. mail 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (seitsmes koda) 20. märtsi 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-138/17: Prim versus EUIPO – Primed Halberstadt Medizintechnik

(kohtuasi C-421/19 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH (esindaja: Rechtsanwalt R. Ingerl)

Teised menetlusosalised: Prim, SA (esindaja: abogada L. Broschat García), Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet

Euroopa Kohus (apellatsioonkaebuste menetlusse võtmise üle otsustav koda) otsustas 16. septembri 2019. aasta määrusega jätta apellatsioonkaebuse menetlusse võtmata ja Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH kohtukulud tema enda kanda.

____________