Language of document :

Valitus, jonka Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH on tehnyt 29.5.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (seitsemäs jaosto) asiassa T-138/17, Prim v. EUIPO – Primed Halberstadt Medizintechnik, 20.3.2019 antamasta tuomiosta

(asia C-421/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH (edustaja: R. Ingerl, Rechtsanwalt)

Muut osapuolet: Prim, SA (edustaja: L. Broschat García, abogada) ja Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Unionin tuomioistuin (valituslupajaosto) on 16.9.2019 antamallaan määräyksellä jättänyt valitusluvan myöntämättä ja velvoittanut Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH:n vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________