Language of document :

Žalba koju je 29. svibnja 2019. podnio Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH protiv presude Općeg suda (sedmo vijeće) od 20. ožujka 2019. u predmetu T-138/17: Prim protiv Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) - Primed Halberstadt Medizintechnik

(predmet C-421/19 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH (zastupnik: R. Ingerl, Rechtsanwalt)

Druge stranke u postupku: Prim, SA (zastupnik: L. Broschat García, abogada), Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Sud je rješenjem od 16. rujna 2019. (Vijeće koje odlučuje o dopuštenosti žalbi) odlučio da je žalba nedopuštena i da Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH snosi vlastite troškove.

____________