Language of document :

2019 m. gegužės 29 d. Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. kovo 20 d. Bendrojo Teismo (septintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-138/17 Prim / EUIPO - Primed Halberstadt Medizintechnik

(Byla C-421/19 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH, atstovaujama advokato R. Ingerl

Kitos proceso šalys: Prim, SA, atstovaujama abogada L. Broschat García; Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba

2019 m. rugsėjo 16 d. nutartimi Teisingumo Teismas (prašymus priimti apeliacinį skundą nagrinėjanti kolegija) konstatavo, kad apeliacinis skundas negali būti priimtas nagrinėti ir kad Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH turi padengti savo bylinėjimosi išlaidas.

____________