Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 29. maijā Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH iesniedza par Vispārējās tiesas (septītā palāta) 2019. gada 20. marta spriedumu lietā T-138/17 Prim/EUIPO – Primed Halberstadt Medizintechnik

(Lieta C-421/19 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH (pārstāvis: R. Ingerl, advokāts)

Pārējie lietas dalībnieki: Prim, SA (pārstāve: L. Broschat García, advokāte), Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs

Ar 2019. gada 16. septembra rīkojumu Tiesa (apelācijas sūdzību pieļaujamības vērtējuma palāta) atzina apelācijas sūdzību par nepieļaujamu un piesprieda Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH segt savus tiesāšanās izdevumus.

____________