Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (siódma izba) wydanego w dniu 20 marca 2019 r. w sprawie T-138/18 Prim / EUIPO – Primed Halberstadt Medizintechnik, wniesione w dniu 29 maja 2019 r. przez Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH

(Sprawa C-421/19 P)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnoszący odwołanie: Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH (przedstawiciel: R. Ingerl, Rechtsanwalt)

Druga strona postępowania: Prim, SA (przedstawiciel: L. Broschat García, abogada), Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Postanowieniem z dnia 16 września 2019 r. Trybunał (izba ds. przyjmowania odwołań do rozpoznania) odrzucił odwołanie i nakazał Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH poniesienie własnych kosztów.

____________