Language of document :

Odvolanie podané 29. mája 2019: Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma komora) z 20. marca 2019 vo veci T-138/17, Prim/EUIPO – Primed Halberstadt Medizintechnik

(vec C-421/09 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH (v zastúpení: R. Ingerl, Rechtsanwalt)

Ďalší účastníci konania: Prim, SA (v zastúpení: L. Broschat García, abogada), Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

Uznesením zo 16. septembra 2019 Súdny dvor (komora, ktorá rozhoduje o tom, či možno podať odvolanie) rozhodol, že odvolanie nie je prípustné a že Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH znáša svoje vlastné trovy konania.

____________