Language of document :

Pritožba, ki jo je Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH vložila 29. maja 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (sedmi senat) z dne 20. marca 2019 v zadevi T-138/17, Prim/EUIPO - Primed Halberstadt Medizintechnik

(Zadeva C-421/19 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnica: Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH (zastopnik: R. Ingerl, Rechtsanwalt)

Drugi stranki v postopku: Prim, SA (zastopnica: L. Broschat García, abogada), Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Splošno sodišče (senat za dopustitev pritožb) je s sklepom z dne 16. septembra 2019 odločilo, da se pritožba ne dopusti in da družba Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH nosi svoje stroške.

____________