Language of document :

Överklagande ingett den 29 maj 2019 av Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH av den dom som tribunalen (sjunde avdelningen) meddelade den 20 mars 2019 i mål T-138/17, Prim mot EUIPO - Primed Halberstadt Medizintechnik

(Mål C-421/19 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH (ombud: R. Ingerl, Rechtsanwalt)

Övriga parter i målet: Prim, SA (ombud: L. Broschat García, abogada) Europeiska unionens immaterialrättmyndighet

Europeiska unionens domstol (avdelningen som fastställer huruvida prövningstillstånd ska ges) har genom beslut av den 16 september 2019 beslutat att inte ge prövningstillstånd och att Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH ska bära sina rättegångskostnader.

____________