Language of document : ECLI:EU:C:2019:687


 


 Rješenje Suda (deveto vijeće) od 5. rujna 2019. – Eli Lilly and Company

(predmet C-239/19)(1)

„Zahtjev za prethodnu odluku – Članak 53. stavak 2. Poslovnika Suda – Svjedodžba o dodatnoj zaštiti za lijekove – Uredba (EZ) br. 469/2009 – Članak 3. točka (b) – Uvjeti za dobivanje – Odobrenje za stavljanje na tržište – Odobrenje izdano trećoj strani – Očita nedopuštenost”

1.      Prethodna pitanja – Dopuštenost – Granice – Pitanja koja očito nisu relevantna i hipotetska pitanja postavljena u kontekstu koji isključuje koristan odgovor

(čl. 267. UFEU-a)

(t. 14., 15.)

2.      Prethodna pitanja – Nadležnost Suda – Granice – Općenita ili hipotetska pitanja – Provjera vlastite nadležnosti Suda

(čl. 267. UFEU-a)

(t. 16., 17.)

3.      Prethodna pitanja – Nadležnost Suda – Granice – Općenita ili hipotetska pitanja – Država članica koja je priopćila svoju namjeru o povlačenju iz Unije – Prethodno pitanje u iščekivanju tog povlačenja – Nedopuštenost

(čl. 267. UFEU-a)

(t. 25., 26.)

4.      Prethodna pitanja – Nadležnost Suda – Granice – Tumačenje zatraženo zbog postojanja sporova u drugim državama članicama ili ranijih sporova – Nedopuštenost

(čl. 267. UFEU-a)

(t. 27.)

Izreka

Zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (patents court) (Visoki Sud, Engleska i Wales, Odjel Chancery, Patentni sud, Ujedinjena Kraljevina) odlukom od 4. ožujka 2019. očito je nedopušten.


1 SL C 172., 20.5.2019.