Language of document : ECLI:EU:C:2019:687


 


 A Bíróság (kilencedik tanács) 2019. szeptember 5i végzése –
Eli Lilly and Company

(C239/19. sz. ügy)(1)

„Előzetes döntéshozatal – A Bíróság eljárási szabályzata 53. cikkének (2) bekezdése – Gyógyszerek kiegészítő oltalmi tanúsítványa – 469/2009/EK rendelet – A 3. cikk b) pontja – A megszerzés feltételei – Forgalombahozatali engedély – Harmadik félnek megadott engedély – Nyilvánvaló elfogadhatatlanság”

1.      Előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések – Elfogadhatóság – Korlátok – Nyilvánvalóan nem releváns kérdések, valamint hasznos választ kizáró szövegösszefüggésben feltett, hipotetikus kérdések

(EUMSZ 267. cikk)

(lásd: 14., 15. pont)

2.      Előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések – A Bíróság hatásköre – Korlátok – Általános vagy hipotetikus kérdések – A Bíróságnak a saját hatáskörére vonatkozó vizsgálata

(EUMSZ 267. cikk)

(lásd: 16., 17. pont)

3.      Előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések – A Bíróság hatásköre – Korlátok – Általános vagy hipotetikus kérdések – Az Unióból való kilépési szándékát bejelentő tagállam – E kilépést megelőző jelleggel előterjesztett előzetes döntéshozatali kérdés – Elfogadhatatlanság

(EUMSZ 267. cikk)

(lásd: 25., 26. pont)

4.      Előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések – A Bíróság hatásköre – Korlátok – Más tagállamokban folyamatban lévő jogviták, illetve korábbi jogviták miatt kért értelmezés – Elfogadhatatlanság

(EUMSZ 267. cikk)

(lásd: 27. pont)

Rendelkező rész

A High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [felsőbíróság (Anglia és Wales), kancelláriai kollégium (szabadalmi bíróság), Egyesült Királyság] 2019. március 4‑i határozatával előterjesztett előzetes döntéshozatal iránti kérelme nyilvánvalóan elfogadhatatlan.


1 HL C 172., 2019.5.20.