Language of document :

Žalba koju su 20. rujna 2019. podnijeli Sony Corporation, Sony Electronics, Inc protiv presude Općeg suda (peto vijeće) od 12. srpnja 2019. u predmetu T-762/15, Sony i Sony Electornics protiv Komisije

(predmet C-697/19 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelji: Sony Corporation, Sony Electronics, Inc (zastupnici: N. Levy, avocat, R. Snelders, avocat, E. M. Kelly, solicitor)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Žalbeni zahtjev

Žalitelji od Suda zahtijevaju da:

ukine pobijanu presudu;

prihvati tužbeni zahtjev postavljen u prvostupanjskom postupku;

naloži Komisiji snošenje troškova, uključujući troškove prvostupanjskog postupka.

Podredno, ako stanje postupka Sudu ne dopušta donošenje odluke, žalitelji zahtijevaju da Sud:

predmet vrati na ponovno suđenje Općem sudu;

naknadno odluči o troškovima prvostupanjskog i žalbenog postupka.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Žalitelji u prilog svojoj žalbi ističu četiri žalbena razloga.

Prvi žalbeni razlog: Opći je sud pogriješio zamijenivši vlastito obrazloženje onim iz odluke (Odluka Komisije u predmetu AT.39639 - Optical Disk Drives C(2015) 7135 final).

Odluka se temeljila na utvrđenju da su žalitelji sudjelovali u „nekoliko odvojenih povredaˮ koje se također mogu okarakterizirati kao jedinstvena i trajna povreda. Opći je sud prihvatio da svi pojedinačni kontakti koji su navedeni u odluci nisu bili dokazani.

Nedokazani kontakti ne mogu predstavljati povrede članka 101. stavka 1. UFEU-a. Opći je sud neovisno o tome potvrdio utvrđenje o jedinstvenoj i trajnoj povredi iz odluke na temelju tih nedokazanih kontakata koji predstavljaju dio „skupa dokazaˮ na koji bi se Komisija mogla osloniti. Opći je sud, zamjenjivanjem vlastitog obrazloženja onim iz odluke, počinio pogrešku koja se tiče prava.

Drugi žalbeni razlog: Opći je sud počinio pogrešku koja se tiče prava potvrdivši utvrđenje o sudjelovanju u jedinstvenoj i trajnoj povredi na temelju manjeg broja kontakata od onih koji su identificirani u odluci.

Opći je sud pogrešno utvrdio da je Sony trajno sudjelovao u navodnoj povredi, između 23. kolovoza 2004. i 15. rujna 2006., unatoč tome što je prihvatio da je postojalo razdoblje od otprilike osam mjeseci tijekom kojega Komisija nije dokazala nikakve protutržišne kontakte koji uključuju Sony.

Obrazloženje Općeg suda nedosljedno je samo po sebi, s obzirom da prihvaća da nije bilo dokazanih kontakata koji uključuju Sony u razdoblju od više od šest mjeseci, ali također utvrđuje da su se ti kontakti odvijali svaka „dva ili tri mjesecaˮ.

Treći žalbeni razlog: Opći je sud počinio pogrešku koja se tiče prava tretirajući jedinstvenu trajnu povredu kao da se nužno sastoji od niza odvojenih povreda.

Opći sud nije zaključio da je Komisija povrijedila prava obrane Sonyja, unatoč tomu što je u odluci utvrdila – bez prethodnog navođenja u obavijesti o preliminarno utvrđenim činjenicama u postupku – da navedeno postupanje predstavlja ne samo jedinstvenu i trajnu povredu nego i nekoliko odvojenih povreda.

Opći je sud pogrešno utvrdio da je Komisija pružila odgovarajuće razloge za svoje utvrđenje da je Sony počinio nekoliko odvojenih povreda.

Četvrti žalbeni razlog: Opći je sud počinio pogrešku koja se tiče prava, prekršio načela jednakog postupanja i proporcionalnosti i nije naveo razloge pri potvrđivanju novčane kazne protiv Sonyja na temelju istih prihoda koji su predstavljali temelj za odvojenu novčanu kaznu protiv društva Lite-On.

Opći je sud prekršio načelo iz Smjernica za utvrđivanje novčanih kazni da vrijednost prodaje treba „odražavati ekonomsku važnost povredeˮ i „relativnu težinu svakog poduzetnika u povrediˮ, te je povrijedio načela jednakog postupanja i proporcionalnosti.

Opći je sud prekršio svoju dužnost obrazlaganja jer nije pravilno odgovorio na argument da je dvostruko obračunavanje povećalo ekonomsku važnost povrede.

Opći je sud počinio pogrešku koja se tiče prava odbivši argument žalitelja da Komisija nije opravdala odstupanje od svoje uobičajene prakse.

____________