Language of document :

Üldkohtu presidendi 19. augusti 2019. aasta määrus – BASF versus komisjon

(kohtuasi T-472/19 R)

(Ajutiste meetmete kohaldamine – Ravim – Müügiluba – Oomega-3 rasvhappe etüülestrid – Kiireloomulisuse puudumine)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: BASF AS (Oslo, Norra) (esindajad: advokaadid E. Wright, A. Rusanov ja H. Boland)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: L. Haasbeek ja A. Sipos)

Ese

ELTL artiklite 278 ja 279 alusel esitatud nõue kohaldada ajutisi meetmeid, et peatada järgmise otsuse täitmine: komisjoni 6. juuni 2019. aasta rakendusotsus, mis puudutab Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/83/EÜ artikli 31 raamistikus müügilube, mis on antud inimtervishoius kasutatavatele ravimitele, mis sisaldavad Omega-3 etüülestreid ja mida kasutatakse südameinfarkti järgse teisese ennetuse raames suukaudselt (C(2019)4336 final).

Resolutsioon

Jätta ajutiste meetmete kohaldamise taotlus rahuldamata.

Kohtukulude kandmine otsustatakse edaspidi.

____________