Language of document :

Ordonanța președintelui Tribunalului din 19 august 2019 – BASF/Comisia

(Cauza T-472/19 R)

(„Măsuri provizorii  – Medicament – Autorizație de introducere pe piață – Esteri etilici ai acizilor omega-3 – Lipsa urgenței”)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: BASF AS (Oslo, Norvegia) (reprezentanți: E. Wright, A. Rusanov și H. Boland, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: L. Haasbeek și A. Sipos, agenți)

Obiectul

Cerere întemeiată pe articolele 278 TFUE și 279 TFUE, având ca obiect dispunerea unor măsuri provizorii pentru obținerea suspendării executării Deciziei de punere în aplicare a Comisiei din 6 iunie 2019 privind, în cadrul articolului 31 din Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului, autorizațiile de introducere pe piață a medicamentelor de uz uman care conțin „esteri etilici ai acidului omega-3ˮ pentru administrare orală în prevenția secundară după infarctul miocardic [C(2019) 4336 final].

Dispozitivul

Respinge cererea de măsuri provizorii.

Cererea privind cheltuielile de judecată se soluționează odată cu fondul.

____________