Language of document :

Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 19. avgusta 2019 – BASF/Komisija

(Zadeva T-472/19 R)

(Začasna odredba – Zdravilo – Dovoljenje za promet – Omega-3 etilestri – Neobstoj nujnosti)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: BASF AS (Oslo, Norveška) (zastopniki: E. Wright, A. Rusanov in H. Boland, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: L. Haasbeek in A. Sipos, agenta)

Predmet

Predlog na podlagi členov 278 in 279 PDEU za uvedbo začasnih ukrepov, s katerimi naj se odloži izvršitev izvedbenega sklepa Komisije z dne 6. junija 2019, ki se v okviru člena 31 Direktive 2001/83/ES Evropskega parlamenta in Sveta nanaša na dovoljenja za promet z zdravili za uporabo v humani medicini, ki vsebujejo „omega-3 etilestre“, za oralno uporabo v sekundarni preventivi po srčnem infarktu (C(2019) 4336 final).

Izrek

Predlog za izdajo začasne odredbe se zavrne.

Odločitev o stroških se pridrži.

____________