Language of document : ECLI:EU:C:2019:688


 


 Usnesení Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 3. září 2019
ND a OE v. Komise

(věc C-317/19 P)

„Kasační opravný prostředek – Článek 181 jednacího řádu Soudního dvora – Stížnost podaná u Evropské komise – Zdanitelný příjem evropských úředníků – Diskriminace evropských úředníků – Odmítnutí Komise zahájit řízení o nesplnění povinnosti – Kasační opravný prostředek zčásti zjevně neopodstatněný a zčásti zjevně nepřípustný“

1.      Žaloba na neplatnost – Akty napadnutelné žalobou – Odmítnutí Komise zahájit řízení o nesplnění povinnosti – Vyloučení

(Článek 258 a čl. 263 čtvrtý pododstavec SFEU)

(viz body 20-24)

2.      Kasační opravný prostředek – Důvody kasačního opravného prostředku – Pouhé zopakování žalobních důvodů a argumentů předložených před Tribunálem – Neurčení dovolávaného nesprávného právního posouzení – Zjevná nepřípustnost

[Článek 256 SFEU; statut Soudního dvora, čl. 58 první pododstavec; jednací řád Soudního dvora, čl. 168 odst. 1 písm. d) a čl. 169 odst. 2]

(viz body 27, 28)

Výrok

1)

Kasační opravný prostředek se odmítá jako zčásti zjevně neopodstatněný a zčásti jako zjevně nepřípustný.

2)

ND a OE ponesou vlastní náklady řízení.