Language of document : ECLI:EU:C:2019:688


 


 Euroopa Kohtu (kuues koda) 3. septembri 2019. aasta määrus –
ND ja OE vs. komisjon

(kohtuasi C317/19 P)

Apellatsioonkaebus – Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 181 – Euroopa Komisjonile esitatud kaebus – Euroopa ametnike maksustatav tulu – Euroopa ametnike diskrimineerimine – Komisjoni keeldumine algatada liikmesriigi kohustuste rikkumise menetlust – Osaliselt ilmselgelt põhjendamatu ja osaliselt ilmselgelt vastuvõetamatu apellatsioonkaebus

1.      Tühistamishagi – Vaidlustatavad aktid – Komisjoni keeldumine esitada liikmesriigi kohustuste rikkumise hagi – Välistamine

(ELTL artikkel 258 ja artikli 263 neljas lõik)

(vt punktid 20–24)

2.      Apellatsioonkaebus – Väited – Üldkohtus esitatud väidete ja argumentide pelk kordamine – Õigusnormi väidetava rikkumise määratlemata jätmine – Ilmselge vastuvõetamatus

(ELTL artikkel 256; Euroopa Kohtu põhikiri, artikli 58 esimene lõik; Euroopa Kohtu kodukord, artikli 168 lõike 1 punkt d ja artikli 169 lõige 2)

(vt punktid 27 ja 28)

Resolutsioon

1.

Jätta apellatsioonkaebus osaliselt vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata ja osaliselt põhjendamatuse tõttu rahuldamata.

2.

Jätta ND ja OE kohtukulud nende enda kanda.