Language of document : ECLI:EU:C:2019:688


 


 Rješenje Suda (šesto vijeće) od 3. rujna 2019. – ND i OE/Komisija

(predmet C-317/19 P)

„Žalba – Članak 181. Poslovnika Suda – Tužba podnesena Europskoj komisiji – Oporezivi prihodi europskih dužnosnika – Diskriminacija europskih dužnosnika – Komisijino odbijanje pokretanja postupka utvrđenja postojanja povrede – Žalba koja je djelomično očito neutemeljena a djelomično očito nedopuštena”

1.      Tužba za poništenje– Akti koji se mogu pobijati – Odbijanje Komisije da pokrene postupak zbog povrede obveze – Isključenost

(Čl. 258. i čl. 263. st. 4. UFEU-a)

(t. 20.-24.)

2.      Žalba – Razlozi – Puko ponavljanje razloga i argumenata iznesenih pred Općim sudom – Neodređivanje istaknute pogreške koja se tiče prava – Očita nedopuštenost

(Čl. 256. UFEU-a; Statut Suda, čl. 58. st. 1.; Poslovnik Suda, čl. 168. st. 1. t. (d) i čl. 169. st. 2.)

(t. 27., 28.)

Izreka

1.

Žalba se djelomično odbija kao očito neutemeljena a djelomično odbacuje kao očito nedopuštena.

2.

 ND i OE će snositi vlastite troškove.