Language of document : ECLI:EU:C:2019:947


 


 Euroopa Kohtu (kümnes koda) 6. novembri 2019. aasta määrus – Etnia Dreams vs. EUIPO

(kohtuasi C296/19 P)

Apellatsioonkaebus – Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 181 – Euroopa Liidu kaubamärk – Vastulausemenetlus – Vastulauses varasema kaubamärgi identifitseerimata jätmine – Võrdsuse ja hea halduse põhimõtted – Poolte võrdsuse põhimõte – Õiguspärane ootus – Osaliselt ilmselgelt vastuvõetamatu ja osaliselt ilmselgelt põhjendamatu apellatsioonkaebus

1.      Apellatsioonkaebus – Väited – Asjaolude ja tõendite ebaõige hindamine – Vastuvõetamatus – Asjaolude ja tõendite hindamise kontroll Euroopa Kohtus – Välistamine, v.a tõendite moonutamise korral

(ELTL artikkel 256; Euroopa Kohtu põhikiri, artikli 58 esimene lõik)

(vt punktid 5 ja 6)

2.      Apellatsioonkaebus – Väited – Üldkohtus vaidlustatud otsuse mitte Üldkohtu otsuse vaidlustamine – Vastuvõetamatus

(ELTL artikkel 256; Euroopa Kohtu põhikiri, artikli 58 esimene lõik)

(vt punktid 5 ja 6)

Resolutsioon

1.

Jätta apellatsioonkaebus osaliselt ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata ja osaliselt ilmselge põhjendamatuse tõttu rahuldamata.

2.

Jätta Etnia Dreams SL‑i kohtukulud tema enda kanda.