Language of document : ECLI:EU:C:2019:947


 


 Unionin tuomioistuimen määräys (kymmenes jaosto) 6.11.2019 – Etnia Dreams vastaan EUIPO

(asia C-296/19 P)

(Muutoksenhaku – Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 181 artikla – EU-tavaramerkki – Väitemenettely – aikaisemman tavaramerkin yksilöimisen puuttuminen väiteilmoituksesta – Yhdenvertaisuuden ja hyvän hallinnon periaatteet – Oikeuskeinojen tasapuolisuus – Luottamuksensuoja – Valitus, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset osittain selvästi puuttuvat ja joka on osittain selvästi perusteeton)

1.      Muutoksenhaku – Valitusperusteet – Tosiseikkojen ja selvitysaineiston virheellinen arviointi – Tutkimatta jättäminen – Unionin tuomioistuimen harjoittaman valvonnan piiriin ei kuulu selvitysaineiston arviointi, paitsi jos se on otettu huomioon vääristyneellä tavalla

(SEUT 256 artikla; Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 58 artiklan ensimmäinen kohta)

(ks. 5 ja 6 kohta)

2.      Muutoksenhaku – Valitusperusteet – Unionin yleisessä tuomioistuimessa riitautetun päätöksen eikä unionin yleisen tuomioistuimen antaman tuomion riitauttaminen – Tutkimatta jättäminen

(SEUT 256 artikla; Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 58 artiklan ensimmäinen kohta)

(ks. 5 ja 6 kohta)

Ratkaisu

1)

Valitus hylätään, koska sen tutkittavaksi ottamisen edellytykset osittain selvästi puuttuvat ja koska se on osittain selvästi perusteeton.

2)

Etnia Dreams SL vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.