Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaaria) 4. septembril 2019 – kriminaalasjas järgmise isiku suhtes: DK

(kohtuasi C-653/19)

Kohtumenetluse keel: bulgaaria

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Spetsializiran nakazatelen sad

Põhikohtuasja kriminaalmenetluse pool

DK

Eelotsuse küsimus

Kas liikmesriigi õigusnormid, mille kohaselt on kriminaalasja kohtuliku arutamise staadiumis selleks, et saaks rahuldada kaitse taotlust süüdistatava vahi all pidamise lõpetamiseks, nõutav tingimus see, et faktilised asjaolud oleks muutunud, on kooskõlas direktiivi 2016/3431 artikli 6 ja põhjendusega 22 ning Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklitega 6 ja 47?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/343, millega tugevdatakse süütuse presumptsiooni teatavaid aspekte ja õigust viibida kriminaalmenetluses kohtulikul arutelul (ELT 2016, L 65, lk 1).