Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) on esittänyt 4.9.2019 – Rikosoikeudenkäynti, jossa vastaajana on DK

(asia C-653/19 PPU)

Oikeudenkäyntikieli: bulgaria

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Spetsializiran nakazatelen sad

Rikosoikeudenkäynnin asianosainen pääasiassa

DK

Ennakkoratkaisukysymys

Onko kansallinen lainsäädäntö, jossa rikosoikeudenkäynnin tuomioistuinmenettelyssä puolustuksen esittämän, syytetyn vankeuden päättämistä koskevan hakemuksen hyväksymisen edellytykseksi asetetaan olosuhteiden muutos, yhteensopiva direktiivin 2016/3431 6 artiklan ja johdanto-osan 22 perustelukappaleen sekä Euroopan unionin perusoikeuskirjan 6 ja 47 artiklan kanssa?

____________

1 Eräiden syyttömyysolettamaan liittyvien näkökohtien ja läsnäoloa oikeudenkäynnissä koskevan oikeuden lujittamisesta rikosoikeudellisissa menettelyissä 9.3.2016 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/343 (EUVL 2016, L 65, s. 1).