Language of document :

A Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgária) által 2019. szeptember 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – DK elleni büntetőeljárás

(C-653/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: bolgár

A kérdést előterjesztő bíróság

Spetsializiran nakazatelen sad

Az alapeljárás felei

DK

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Összhangban áll-e a 2016/343 irányelv1 6. cikkével és (22) preambulumbekezdésével, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájának 6. és 47. cikkével egy olyan nemzeti jogszabály, amely a büntetőeljárás bírósági szakaszában a körülmények megváltozását szabja feltételül ahhoz, hogy a bíróság helyt adjon a védelem által a terhelt fogva tartása megszüntetése iránti kérelemnek?

____________

1     A büntetőeljárás során az ártatlanság vélelme egyes vonatkozásainak és a tárgyaláson való jelenlét jogának megerősítéséről szóló, 2016. március 9-i (EU) 2016/343 európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2016. L 65., 1. o.)