Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Spetsializirana prokuratura (Bulgaria) la 4 septembrie 2019 – Procedură penală privind pe DK

(Cauza C-653/19)

Limba de procedură: bulgara

Instanța de trimitere

Spetsializirana prokuratura

Partea din procedura principală

DK

Întrebările preliminare

O legislație națională care impune, în faza de judecată a procesului penal, existența unei modificări a împrejurărilor drept condiție pentru admiterea cererii apărării de revocare a arestului persoanei urmărite penal este conformă cu articolul 6 și cu considerentul (22) al Directivei 2016/3431 , precum și cu articolele 6 și 7 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene?

____________

1     Directiva (UE) 2016/343 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de nevinovăție și a dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale (JO 2016, L 65, p. 1).