Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná cour d'appel de Mons (Belgie) dne 18. září 2019 – Ryanair Ltd v. PJ

(Věc C-687/19)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Cour d'appel de Mons

Účastnice původního řízení

Navrhovatelka: Ryanair Ltd

Odpůrkyně: PJ

Předběžná otázka

Mají být čl. 2 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 889/2002 ze dne 13. května 2002, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2027/97 o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod1 , a tudíž i čl. 17 odst. 1 Montrealské úmluvy ze dne 28. května 1999 o sjednocení některých pravidel pro mezinárodní leteckou dopravu vykládány v tom smyslu, že brání tomu, aby taková újma psychického typu, jako je posttraumatická stresová porucha, zakládala na základě těchto ustanovení nárok na náhradu škody?

____________

1 Úř. věst. 2002, L 140, s. 2.