Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Cour d’appel de Mons (Belgia) 18. septembril 2019 – Ryanair Ltd versus PJ

(kohtuasi C-687/19)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Cour d’appel de Mons

Põhikohtuasja pooled

Apellant (kostja esimeses kohtuastmes): Ryanair Ltd

Vastustaja (hageja esimeses kohtuastmes): PJ

Eelotsuse küsimus

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. mai 2002. aasta määruse (EÜ) nr 889/2002, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2027/97 lennuettevõtja vastutuse kohta õnnetusjuhtumi puhul1 , artikli 2 lõiget 2 ning sellest tulenevalt 28. mai 1999. aasta Montréali rahvusvahelise õhuveo nõuete ühtlustamise konventsiooni artikli 17 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et need ei võimalda niisugust psüühilist liiki traumat nagu posttraumaatiline stress nende sätete alusel hüvitada?

____________

1 EÜT 2002, L 140, lk 2; ELT eriväljaanne 07/06, lk 246.