Language of document :

A cour d'appel de Mons (Belgium) által 2019. szeptember 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Ryanair Ltd kontra PJ

(C-687/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Cour d'appel de Mons

Az alapeljárás felei

Felperes: Ryanair Ltd

Alperes: PJ

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

A légi fuvarozók balesetek esetén fennálló felelősségéről szóló 2027/97/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2002. május 13-i 889/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet1 2. cikkének (2) bekezdését, és következésképpen a nemzetközi légi szállítás egyes szabályainak egységesítéséről szóló, 1999. május 28-i Montreali Egyezmény 17. cikkének (1) bekezdését úgy kell-e értelmezni, hogy ezekkel ellentétes, hogy egy poszttraumatikus stresszhez hasonló pszichés sérülés kártérítés tárgyát képezhesse e rendelkezések alapján?

____________

1 HL 2002. L 140., 2. o.; magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 6. kötet, 246. o.