Language of document :

2019 m. rugsėjo 18 d. Cour d'appel de Mons (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Ryanair Ltd / PJ

(Byla C-687/19)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Cour d'appel de Mons

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: Ryanair Ltd

Kita apeliacinio proceso šalis: PJ

Prejudicinis klausimas

Ar 2002 m. gegužės 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 889/2002, iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2027/97 dėl oro vežėjo atsakomybės nelaimingų atsitikimų atveju1 , 2 straipsnio 2 dalis ir atitinkamai 1999 m. gegužės 28 d. Monrealio konvencijos dėl tam tikrų tarptautinio vežimo oru taisyklių suvienodinimo 17 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinamos taip, kad remiantis šiomis nuostatomis negalima kompensuoti psichinio pobūdžio žalos, kaip antai padarytos potrauminio streso?

____________

1 OL 140, 2002, p. 2; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 7 sk., 6 t., p. 246.