Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal cour d’appel de Mons (Belgicko) 18. septembra 2019 – Ryanair Ltd/PJ

(vec C-687/19)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Cour d’appel de Mons

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľka, žalovaná v pôvodnom konaní: Ryanair Ltd

Odporkyňa, žalobkyňa v pôvodnom konaní: PJ

Prejudiciálna otázka

Majú sa článok 2.2. nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 889/2002 z 13. mája 2002, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2027/97 o zodpovednosti leteckého dopravcu v prípade nehôd1 , a teda aj článok 17.1. Montrealského dohovoru z 28. mája 1999 o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu, vykladať v tom zmysle, že bránia tomu, aby v prípade ujmy psychickej povahy, akou je napríklad posttraumatická stresová porucha, vznikol na základe týchto ustanovení nárok na náhradu škody?

____________

1 Ú. v. EÚ L 140, 2002, s. 2.