Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo cour d'appel de Mons (Belgija) 18. septembra 2019 – Ryanair Ltd/PJ

(Zadeva C-687/19)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Cour d'appel de Mons

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnik, tožena stranka na prvi stopnji: Ryanair Ltd

Nasprotna stranka, tožeča stranka na prvi stopnji: PJ

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 2(2) Uredbe (ES) št. 889/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. maja 2002 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2027/97 o odgovornosti letalskih prevoznikov v primeru nesreč1 in posledično člen 17(1) Montrealske konvencije z dne 28. maja 1999 o poenotenju nekaterih pravil za mednarodni letalski prevoz razlagati tako, da nasprotujeta dodelitvi odškodnine za psihično poškodbo, kot je posttravmatski stres, na podlagi teh določb?

____________

1 UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 7, zvezek 3, str. 489.