Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 22. kolovoza 2019. uputio Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgija) – Federale Overheidsdienst Financiën, Openbaar Ministerie protiv Metalen Galler NV, Vollers Belgium NV, LW-Idee GmbH

(predmet C-633/19)

Jezik postupka: nizozemski

Sud koji je uputio zahtjev

Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Stranke glavnog postupka

Sudionici u postupku: Federale Overheidsdienst Financiën, Openbaar Ministerie

Optuženici: Metalen Galler NV, Vollers Belgium NV, LW-Idee GmbH

Prethodna pitanja

1.    Je li Uredba (EZ) br. 91/20091 o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz određenih željeznih ili čeličnih elemenata za pričvršćivanje podrijetlom iz Narodne Republike Kine zbog povrede članka 6. stavaka 6. i 7. i članka 2. stavka 10. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1225/20092 od 30. studenoga 2009. o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske zajednice odnosno Uredbe Vijeća (EZ) br. 384/963 od 22. prosinca 1995. o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske zajednice nevaljana jer Komisija kineskim proizvođačima izvoznicima nije pravodobno omogućila da pregledaju informacije o vrstama proizvoda na temelju kojih je utvrđena uobičajena vrijednost, i/ili jer je Komisija u okviru izračuna dampinške marže za predmetne proizvode prilikom usporedbe uobičajene vrijednosti proizvoda indijskog proizvođača s izvoznim cijenama istovjetnih kineskih proizvoda odbila uzeti u obzir prilagodbe koje se odnose na uvozne carine za sirovine i neizravne poreze u analognoj zemlji Indiji kao i razlike u proizvodnji, odnosno proizvodnim troškovima?

2.    Je li Uredba (EZ) br. 91/2009 nevaljana zbog povrede članka 3. stavaka 2. i 3. Uredbe (EZ) br. 1225/2009 odnosno Uredbe (EZ) br. 384/96 jer je Komisija prilikom ocjene štete uvoze dvaju kineskih poduzeća za koje je utvrđeno da nisu sudjelovali u dampingu kvalificirala dampinškim uvozom?

3.    Je li Uredba (EZ) br. 91/2009 nevaljana zbog povrede članka 3. stavaka 2., 6. i 7. Uredbe (EZ) br. 1225/2009 odnosno Uredbe (EZ) br. 384/96 jer se Komisija prilikom ocjene pitanja jesu li izvozi industrije Unije doprinijeli šteti koju je ta industrija pretrpjela temeljila na informacijama o proizvođačima koji nisu pripadali domaćoj industriji?

4.    Je li Uredba (EZ) br. 91/2009 nevaljana zbog povrede članka 19. stavaka 1. i 2. Uredbe (EZ) br. 1225/2009 odnosno Uredbe (EZ) br. 384/96 jer Komisija nije osigurala da oba domaća (talijanska) proizvođača na odgovarajući način navedu razloge zbog kojih nisu mogli staviti na raspolaganje sažetak povjerljivih informacija?

5.    Povređuje li se Uredbom (EZ) 91/2009 članak 6. stavci 6. i 7. i članak 2. stavak 10. Uredbe (EZ) br. 384/96 jer Komisija nije pravodobno priopćila informacije o proizvodima na štetu interesa kineskih proizvođača izvoznika?

6.    Člankom 1. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 91/2009 o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz određenih željeznih ili čeličnih elemenata za pričvršćivanje podrijetlom iz Narodne Republike Kine (u izmijenjenoj verziji) propisuje se da se primjena pojedinačnih stopa pristojbe od 64,4 % na trgovačko društvo Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd., Ningbo City uvjetuje dostavljanjem carinskim tijelima država članica valjanog računa koji mora biti u skladu sa zahtjevima određenima u Prilogu II. te da se u slučaju da račun nije dostavljen primjenjuje stopa pristojbe koja se primjenjuje na sva ostala trgovačka društva. Može li se pojedinačna stopa pristojbe prilikom naknadne naplate antidampinških pristojbi zbog OLAF-ove istrage prema načelu savjesnosti i poštenja ipak dodijeliti u korist podnositelja prijave ako je OLAF utvrdio da dotični elementi za pričvršćivanje nisu, kao što je navedeno, indonezijskog podrijetla, nego ih je proizvelo poduzeće Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd. u Kini, ali se ne može dostaviti račun s podacima koji su nužni za primjenu pojedinačne stope pristojbe jer su izvoznici postupali upravo s namjerom prijevare tijela država članica?

____________

1 SL 2009., L 29, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 11., svezak 82., str. 72.)

2 SL 2009., L 343, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 11., svezak 30., str. 202.)

3 SL 1996., L 56, str. 1.